Tegnstøttet kommunikation

​Tegnstøttet kommunikation er ikke tegnsprog, men kommunikation, hvor man støtter sproget med tegn, gestus, mimik og naturlige tegn.

Svært hørehæmmede/døvblevne og deres pårørende 

Kommunikationscentret underviser i tegnstøttet kommunikation, når høreapparater ikke er nok til at lette kommunikationen. 

Undervisning i tegnstøttet kommunikation kræver, at både du og dine pårørende øver sig og anvender tegnene i hverdagen. 

Undervisning tilbydes efter en samtale med en audiologopæd, hvor vi sammen vurderer, om tegnstøttet kommunikation vil være relevant, og på hvilken måde undervisningen kan foregå. 
Redaktør