Hjælp til at styrke talen

​Ud fra dine individuelle behov, arbejder vi på at afhjælpe dine tale- eller stemmevanskeligheder. En vigtig målsætning er at gøre dig i stand til at indgå i ligeværdige relationer med dine pårørende og dit øvrige netværk. ​
Tale- og stemmeteamet har mange års erfaring i behandling af stemmevanskeligheder, stammen og løbsk tale, tegnstøttet kommunikation, talevanskeligheder efter mundhuleoperation, Parkinson og ALS.​ Teamet består primært af logopæder, som er specialister i at undersøge og behandle stemme- og talevanskeligheder. Teamet har tilknyttet fysioterapeuter og psykologer, som involveres efter behov. Teamet arbejder helhedsorienteret med fokus på både krop, tale og psyke.