Udredning af senfølger efter COVID-19

Hvilke mulige foranstaltninger kan mindske borgerens oplevede vanskeligheder?​​

Udredning af senfølger efter COVID-19 ​kan varetages af Kommunikationscentrets tværfaglige team bestående af neuropsykolog, optometrist, audiologopæd og logopæd med udgangspunkt i borgerens oplevede vanskeligheder.

Formålet med den tværfaglige udredning er at sikre en samlet vurdering og oplæg til mulige foranstaltninger, der kan mindske borgerens oplevede vanskeligheder.


En udredning kan omfatte:

  • funktionsnedsættelsen: vurdering af vanskelighedernes karakter

  • ICF-baseret interview med borger og beskrivelse af vanskelighederne med fokus på, hvilke opgaver borger har svært ved at magte

  • vurdering af kompensationsmuligheder: rådgivning, undervisning og evt. afprøvning

  • oplæg indeholdende konkret pristilbud på undervisningsforløb 

 

En udredning ansøgt i jobcentret foretages af samme tværfaglige team på Kommunikationscentret. Ud over at udrede borgers oplevede vanskeligheder, er der fokus på afklaring af jobmuligheder. I udredningsrapporten vil der således indgå et oplæg til jobcentret med konkret pristilbud på træningsforløb samt forslag til eventuelle hjælpemidler.

 

Redaktør