​​

Pris

Prisen beregnes ud fra Kommunikationscentrets timetakst og estimeret tidsforbrug i den enkelte sag​​. ​

Individuelle forløb​​​

Ydelsernes pris afspejler estimeret tidsforbrug, som afhænger af borgers behov og vanskelighedernes omfang og kompleksitet. 

Ud over direkte tid sammen med borger vil timetallet inkludere administration, forberedelse, evt. køretid samt rapportskrivning. ​

​Holdundervis​ning

R&R2 15 uger med holdundervisning og individuel sparring, kr. 33.100

ADHD-hold 12 uger: kr. 19.482

Autismehold 12 uger: kr. 19.482


SP​​S til studerende med synsvanskeligheder

Afklaring af støttebehov og rapport, omfang 10 timer, kr. 7.593

Afklaring af støttebehov og rapport, omfang 5 timer, kr. 3.797​

Opsætning, tilslutning, instruktion i hjemmet, omfang 10 timer, kr. 7.593

Opsætning, tilslutning, instruktion i hjemmet, omfang 5 timer, kr. 3.797

Mobility, omfang 10 timer, kr. 7.593

Mobility​, omfang 5 timer, kr. 3.797


SP​​S til studerende med hørevanskeligheder

Introforløb, omfang 10 timer, kr. 7.593

Instruktion og pædagogisk anvendelse af hjælpemidler, omfang 5 timer, kr. 3.797

Vurdering ved skift, omfang 5 timer, kr. 3.797

Vurdering ved korte kurser, omfang 5 timer, kr. 3.797

Redaktør