​​​

Lovgrundlag

Ydelserne har rod i forskellige lovområder og kan leveres efter kommunernes ønske. 

Kommunikationscentret kan levere ydelser under følgende lovgivninger: 

  • Lov om specialundervisning for voksne

  • Lov om social service

  • Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

  • Kompensationsloven 

  • Lov om folkeskolen


Vi har erfaring med at tilpasse ydelserne ved at: 

  • konsulenter løser opgaver i samarbejde med kommunens egne tilbud og sammen med de kommunale medarbejdere
  • levere udredning og afprøvning/undervisning i et samlet forløb for at reducere omkostninger
  • etablere samarbejdsaftaler med kommuner, som vil give borgeren et sammenhængende forløb
  • og meget andet.


Kontakt os ​endelig, hvis I har brug for andet end det, vi har beskrevet i ydelseskataloget. ​

Redaktør