Udredninger

Standardudredninger, korte udredninger og kombinerede udredninger-afprøvninger

​I overensstemmelse med rammeaftalerne mellem kommunerne og regionen på det sociale område kan borgere med funktionsnedsættelser få udredt deres behov for relevante kompensationsmuligheder.

I henhold til rammeaftalen skal udredningen udgøre et fyldestgørende beslutningsgrundlag for kommunens afgørelse om, hvorvidt borgeren er berettiget til et afprøvnings- og undervisningsforløb. 

En udredning kan indeholde:

  • indhentning af relevante oplysninger
  • vurdering af vanskelighedernes karakter
  • testning af vanskelighedernes karakter ved behov
  • interview med borger og evt. netværk
  • beskrivelse af funktionsevne, funktionsnedsættelse
  • vurdering af kompensationsmuligheder
  • afklaring af lovgrundlag
  • afklaring af væsentlighed
  • oplæg til foranstaltning 
Udredningernes længde varierer afhængigt af borgerens forudsætninger og kompensationsbehov. 

Udredning
​Omfang
​Pris
Udredning​ 1
2,5 timer​​kr. 2.275
​Udredning 2
​4,5 timer
​kr. 4.095
​Udredning 3
​5,75 timer
​kr. 5.233
​Udredning 4
​7,5 timer
​kr. 6.370
​Udredning 5
​9 timer
​kr. 8.190
​Udredning 6
12,5 timer​
​kr. 11.375

Udredninger kan, efter aftale med kommunerne, gøres kortere og udelukkende indeholde oplysningsgrundlag fra tidligere undervisning og kort notat om borgerens kompensationsbehov. 

Såfremt kommunerne ønsker det, er der ligeledes mulighed for en sammenhængende  udrednings-/afprøvningsydelse. Dette indebærer, at udredning og afprøvning integreres i et samlet forløb og afsluttes med en indstilling til evt. kompenserende IT-udstyr. For borgeren betyder det, at antallet af besøg på Kommunikationscentret reduceres, og for kommunerne, at omkostningerne reduceres, da Kommunikationscentrets tidsforbrug til udredning/afprøvning, samt dokumentation reduceres. 



Redaktør