​​​​

Udredning af behov for specialrådgivning til børn og unge med alvorlig synsnedsættelse

Hvordan kan barnet bedst kompenseres for sine synsvanskeligheder?

Målgrup​​​pe

Børn og unge, som er optaget i Kennedy Centrets Synsregister 0-18 år. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. 

Indh​old

Udredningen o​mfatter:

  • indhentning af oplysninger fra øjenlæge, Kennedy Centrets Øjenklinik og optiker.
  • indhentning af oplysninger fra alle relevante instanser, sundhedsplejerske, PPR, skole, speciallæger m.fl.
  • undersøgelse af barnets funktionelle syn, evt. ved test, observationer og samtale med forældre, professionelle og andre
  • besøg i hjemmet, udredning af barnets kompetencer, motorisk/ADL-mæssigt, sprogligt, socialt m.v. 
  • besøg på institution/skole
  • udredning af barnets funktionsniveau, motorisk, sprogligt/begrebsmæssigt, socialt m.v. 
  • vurdering af barnets eventuelle behov for hjælpemidler
  • afklaring af lovgrundlag/væsentlighed, kontakt til relevant myndighed
  • beskrivelse af muligheder for støtteforanstaltninger/konsulentbistand.

Værd at vid​e

Udredninger, som foretages i henhold til lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder.

Omfanget af en udredning er afhængig af funktionsnedsættelsens kompleksitet og barnets livssituation m.v. 

Redaktør