101 - 106

Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn og unge

Målgruppe

Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra  teknologiske kommunikationshjælpemidler.

Indhold

Udredningen omfatter:

  • indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge
  • vurdering af kommunikative færdigheder, herunder evt. også kognitive færdigheder
  • beskrivelse af motoriske forudsætninger
  • interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov
  • forslag til kompensationsmuligheder
  • evt. kontakt til relevant myndighed
  • afklaring af væsentlighed
  • beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder.

Værd at vide

Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Omfanget af en udredning er afhængig af funktionsnedsættelsens kompleksitet og barnets livssituation m.v. 


Udredninger
​Omfang
​Pris
​Udredning 1
​2,30 timer
​2.275,-
​Udredning 2
​4,30 timer
​4.095,-
​​Udredning 3
5,45 timer​​5.233,-
​​Udredning 4
​7 timer
​6.370,-
​​Udredning 5
​9 timer
​8.190,-
​​Udredning 
​12,30 timer
​11.375,-


Redaktør