​​​​​​

Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn og unge

Hvordan kan barnet udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra teknologiske kommunikationshjælpemidler?​

Målgruppe

Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra  teknologiske kommunikationshjælpemidler.

Indhold

Udredningen omfatter:

  • indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge
  • vurdering af kommunikative færdigheder, herunder evt. også kognitive færdigheder
  • beskrivelse af motoriske forudsætninger
  • interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov
  • forslag til kompensationsmuligheder
  • evt. kontakt til relevant myndighed
  • afklaring af væsentlighed
  • beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder.

Værd at vide

Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Omfanget af en udredning er afhængig af funktionsnedsættelsens kompleksitet og barnets livssituation m.v. 

Redaktør