​Basispakke til alle børn og unge (0-18 år), som er optaget i Synsregistret

Hvordan støtter forældre, pædagoger, lærere og andre professionelle bedst et barn med alvorlige synsvanskeligheder?

Lovgrund​​lag 

  • Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen § 3, stk. 2, § 4, stk. 1 samt § 20 stk. 2 
  • Specialrådgivning til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i henhold til lov om social service § 11 stk. 7

Målg​​ruppe

Børn og unge, optaget i Synsregistret, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. 

Ydelsen er målrettet forældre, personale ved daginstitutioner, lærere og andre professionelle.

For​​mål

Basispakken fungerer som kommunernes beredskab til børn og unge i Synsregistret, deres forældre, de kommunale myndigheder, institutioner og skoler. Basispakken skal sikre, at forældre og kommunale forvaltninger samt institution og skole får de nødvendige informationer om barnets synsfunktion og barnets behov for en kompenserende indsats. 

Ind​​hold

Ydelsen omfatter:

  • sikring af øjenlægelige oplysninger samt rådgivning om barnets øjenhelbredstilstand
  • forældres og læreres/personales ret til at kontakte synskonsulent (fx telefonisk vejledning om mulige hjælpemidler)
  • opfølgning på hjælpemiddelbehov, herunder optiske hjælpemidler og evt. kontakt til optiker
  • enkelt kontakt til barnet, institution/skole og forældre
  • opfølgning og status på foranstaltninger, evt. som bilag til handleplan/elevplan
  • beskrivelse af behov for synskompenserende foranstaltninger, specialrådgivning, hjælpemiddelafprøvning, specialundervisning og specialpædagogisk bistand.

Værd at v​ide

Afhængig af barnets behov søges basispakker enten i henhold til serviceloven eller i henhold til folkeskoleloven eller både i henhold til serviceloven og folkeskoleloven. 

Ved behov for mødedeltagelse i mindre omfang eller et hjemmebesøg vælges basispakke inkl. møde, såfremt der ikke er behov for andre ydelsespakker. Redaktør