Specialrådgivning Fritidstilbud​ - blinde og svagsynede elever

Hvordan støttes eleven i at deltage aktivt i SFO-tilbuddets aktiviteter?​​

Målgruppe

Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet elever med alvorlige synsnedsættelser og SFO-personale.

​​​Formål

Målet er at fremme elevens aktive deltagelse i SFO-tilbuddets aktiviteter.

Indho​​ld

Ydelsen omfatter:

  • orientering/vejledning til personalet om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af elevens synsnedsættelse

  • synspædagogisk vejledning af personalet, således at eleven, under hensyn til sin synsnedsættelse, får muligheder for aktiviteter sammen med og som de øvrige elever

  • vejledning om mulige støtteforanstaltninger

  • rådgivning om efteruddannelsesmuligheder.

Værd at vi​de

For specialskoleelever indgår rådgivning om fritidstilbud i ydelse 115.1-115.3 (Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand), såfremt der er tale om et helhedstilbud.




Redaktør