116

​Specialrådgivning i SFO - blinde og svagsynede elever

Målgruppe

Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet elever med alvorlige synsnedsættelser og SFO-personale.

Formål

Målet er at fremme elevens aktive deltagelse i SFO-tilbuddets aktiviteter.

Indhold

Ydelsen omfatter:

  • orientering/vejledning til personalet om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af elevens synsnedsættelse
  • synspædagogisk vejledning af personalet, således at eleven, under hensyn til sin synsnedsættelse, får muligheder for aktiviteter sammen med og som de øvrige elever
  • vejledning om mulige støtteforanstaltninger
  • rådgivning om efteruddannelsesmuligheder.

Værd at vide

For specialskoleelever indgår rådgivning om fritidstilbud i ydelse 115.1-115.3 (Specialskoleelever, specialpædagogisk bistand), såfremt der er tale om et helhedstilbud.Redaktør