​Teknologiske undervisningsmidler iht. lov om folkeskole

​Hvordan sikres elevens adgang til information og mulighed for at følge undervisningen via synskompenserende teknologiske undervisningsmidler?

Målgr​​uppe

Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, med behov for udelukkende synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet elever og lærere.

​​​​Formål

Indsatsens formål er at sikre elevens muligheder for at følge undervisningen ved at benytte synskompenserende teknologiske undervisningsmidler. Brugen af særlige synskompenserende teknologiske undervisningsmidler skal endvidere sikre elevens adgang til information generelt. 

Indho​​​ld

Med afsæt i elevens synsmæssige og personlige forudsætninger fokuseres på:

  • behov for informationsteknologiske undervisningsmidler i undervisningssammenhænge
  • vurdering af konkrete kompensationsmuligheder, forstørrelse, talesyntese, scanner, kommunikationsprogrammer, tablets, kombination med CCTV eller tilsvarende
  • vurdering af behov og strategier for kommunikation og informationssøgning
  • afprøvning af synskompenserende teknologiske undervisningsmidler
  • vurdering af undervisningsmidlernes funktionalitet, programopsætning, løsningsmuligheder
  • udarbejdelse af oplæg til synskompenserende teknologi
  • opfølgende instruktion i brugen af det synskompenserende teknologiske udstyr til eleven, evt. oplæg til undervisning i brug af synskompenserende teknologisk udstyr
  • opfølgende instruktion i brugen af synskompenserende teknologisk udstyr til lærere og andre i undervisningssammenhænge.

Værd at ​​vide

For elever, der er visiterede til ydelsespakkerne 112.2-112.4 og 115.2-115.3, varetages den forudgående udredning inden for disse ydelsespakker (max 4,5 t).  Er eleven ikke visiteret til en af de nævnte ydelsespakker foretages udredning i henhold til folkeskoleloven efter aftale med skolemyndighederne. 

Ydelsespakke 117 rummer 16 timer (afprøvning, tilpasning, justering og instruktion, samt administration). 

Såfremt der indgås en leverings- og serviceaftale med Kommunikationscentret, leveres udstyret gennemtestet og klargjort i henhold til resultaterne af afprøvningen. Der henvises til afsnittet om leverings- og serviceaftaler med hensyn til mulighederne for at indgå aftaler i Kommunikationscentrets katalog med ydelser til voksne. 

Instruktion af såvel elever og lærere kan organiseres som kurser på mindre hold sammen med andre elever med alvorlige synsnedsættelser og deres lærere.Redaktør