118.1

​Unge med synsvanskeligheder, overgang fra folkeskole til STU-forløb 

Lovgrundlag 

Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen § 3, stk. 2, samt § 20 stk. 2 

Målgruppe

Skoleelever i folkeskolens ældste klasser, som skal starte i STU-forløb.  Eleverne skal være optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, og deres syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.
Ydelsen er ligeledes målrettet elevernes lærere, pædagoger og andre professionelle.

Formål

Denne ydelsespakke skal sikre, at det nødvendige kendskab til den unges synsvanskeligheder og deraf følgende behov for synsfaglig specialrådgivning formidles i overgangen fra folkeskole til STU-forløb. 
Elever på specialskoler, som skal starte på et STU-forløb, har i langt højere grad end deres jævnaldrende behov for, at omgivelserne har kendskab til deres særlige problemstillinger, fordi de ofte ikke selv kan formidle egne synsvanskeligheder og kompensationsbehov. 

Indhold

Ydelsespakken indeholder: 

  • formidling af viden om den unges synsvanskeligheder og behov for synskompenserende indsats til lærere, pædagoger og konsulenter tilknyttet den unges kommende STU-forløb
  • forberedende besøg på STU-institution med synsfaglig specialrådgivning om hensigtsmæssig undervisningstilrettelæggelse
  • vurdering af evt. ændringer i eksisterende kompenserende løsninger (teknologiske hjælpemidler, lys, læsehjælpemidler eller andet)
  • besøg og deltagelse i relevante møder.

Værd at vide

Den specialpædagogiske bistand i selve STU-forløbet søges, via UU-vejleder eller STU-udvalget, i forbindelse med tilrettelæggelsen af den enkelte unges forløb i henhold til bekendtgørelsen og vejledningen om STU.Redaktør