​Unge med synsvanskeligheder, overgang fra folkeskole til STU-forløb

Hvordan sikres, at omgivelserne har det nødvendige kendskab til den unges synsvanskeligheder og deraf følgende behov for synsfaglig specialrådgivning i overgangen fra folkeskole til STU-forløb?​

Lovgrundl​​ag 

Specialpædagogisk bistand til skolebørn med særlige behov i henhold til lov om folkeskolen § 3, stk. 2, samt § 20 stk. 2 

Må​​lgruppe

Skoleelever i folkeskolens ældste klasser, som skal starte i STU-forløb.  Eleverne skal være optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, og deres syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.
Ydelsen er ligeledes målrettet elevernes lærere, pædagoger og andre professionelle.

Form​ål

Denne ydelsespakke skal sikre, at det nødvendige kendskab til den unges synsvanskeligheder og deraf følgende behov for synsfaglig specialrådgivning formidles i overgangen fra folkeskole til STU-forløb. 
Elever på specialskoler, som skal starte på et STU-forløb, har i langt højere grad end deres jævnaldrende behov for, at omgivelserne har kendskab til deres særlige problemstillinger, fordi de ofte ikke selv kan formidle egne synsvanskeligheder og kompensationsbehov. 

In​​​dhold

Ydelsespakken indeholder: 

  • formidling af viden om den unges synsvanskeligheder og behov for synskompenserende indsats til lærere, pædagoger og konsulenter tilknyttet den unges kommende STU-forløb
  • forberedende besøg på STU-institution med synsfaglig specialrådgivning om hensigtsmæssig undervisningstilrettelæggelse
  • vurdering af evt. ændringer i eksisterende kompenserende løsninger (teknologiske hjælpemidler, lys, læsehjælpemidler eller andet)
  • besøg og deltagelse i relevante møder.

Værd at vide

Den specialpædagogiske bistand i selve STU-forløbet søges, via UU-vejleder eller STU-udvalget, i forbindelse med tilrettelæggelsen af den enkelte unges forløb i henhold til bekendtgørelsen og vejledningen om STU.Redaktør