​Specialrådgivning i institution/hjem - blinde og svagsynede børn i alderen 0-18 år

Hvordan får barnet i bo-/dagtilbud/hjem de bedst mulige rammer for udvikling gennem leg, træning og aktivitet​?

​​​​Målgruppe

Børn i aldersgruppen 0-18 år, optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet forældre, dagplejere, bo- og daginstitutionspersonale, forvaltninger og andre faggrupper.

Formå​​l

Specialrådgivningen skal medvirke til, at barnet i bo- og/eller dagtilbud og i hjem får de bedst mulige rammer for udvikling gennem aktivitet - socialt, motorisk og sprogligt (leg, træning og aktivitet). 

Indh​old

Ydelsen er bl.a. målrettet de situationer i et barns liv, hvor der er behov for øget fokus på barnets forudsætninger og muligheder og dermed øget behov for specialrådgivning. Det kan fx være ved overgange fra et system til et andet, i forbindelse med flytning, og hvis øjensygdommen er progredierende. 

Ydelsen omfatter:

  • orientering/vejledning til forældre og/eller personale og/eller forvaltning om de pædagogiske og praktiske konsekvenser af barnets synsnedsættelse
  • synspædagogisk vejledning til forældre og personale, således at barnet, under hensyn til sin synsnedsættelse, får muligheder for aktiviteter (udvikling og leg), også udendørs, på lige fod med andre børn og sammen med andre børn
  • synspædagogisk rådgivning om lege, legetøj og legeredskaber (inkluderende og hensyntagende)
  • rådgivning og vejledning om barnets behov for særlige optiske og optikunderstøttende hjælpemidler, særlige synskompenserende tiltag, fx indretning, herunder belysning/lydforhold og teknologiske hjælpemidler 
  • vejledning om mulige støtteforanstaltninger
  • rådgivning om kursusmuligheder
  • instruktion i særlige kompenserende teknikker til brug i dagligdagen, ADL og ledsageteknik
  • konkrete vurderinger af behov 
  • deltagelse i møder 
  • rapportering 

Værd a​t vide                     

Der kan derudover ydes specialrådgivning om andre relevante temaer til relevante netværk o.l. 

Synskonsulenterne kan arrangere ad hoc-kurser for grupper af blinde og svagsynede børn, fx musikcamps, samt pårørendegrupper, forældrekurser til fx ”nye” forældre. Alle disse ydelser leveres til bestemte satser med udgangspunkt i antallet af rådgivningstimer. 

Større belysningsopmåling er ikke omfattet af denne ydelse.
Ydelse 125.1, 125.2 og 125.3 er engangsydelser. Redaktør