127

Synskompenserende teknologi i hjemmet

Målgruppe

Børn og unge i alderen 0-18 år optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, børn og unge med behov for udelukkende synskompenserende teknologiske undervisningsmidler.  Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet børn og forældre. Andre professionelle involveres i nødvendigt omfang.

Formål

Indsatsen skal sikre barnets adgang til kommunikation med netværk via internettet,  informationssøgning, brug af digitaliserede ydelser/tjenester via nettet, samt adgang til skriftligt materiale.

Indhold

Med afsæt i barnets synsmæssige og personlige forudsætninger fokuseres på behov for særlig synskompenserende teknologi i dagligdagen til kommunikation, beskæftigelse m.m.:

  • vurdering af konkrete kompensationsmuligheder, forstørrelse, talesyntese, scanner, særlige kommunikationsprogrammer, tablets, kombination med CCTV
  • vurdering af behov for kommunikation med omgivelserne, familie, venner, klasse m.fl. 
  • afprøvning af konkret synskompenserende teknologi
  • vurdering af de teknologiske løsningers funktionalitet og programopsætning
  • udarbejdelse af oplæg til synskompenserende teknologisk udstyr
  • opfølgende instruktion i brugen af synskompenserende teknologi til barnet
  • opfølgende instruktion i brugen af synskompenserende teknologi til netværk og andre implicerede.

Værd at vide

For børn, der er visiterede til ydelsespakkerne 122-124, samt 126, varetages den forudgående udredning inden for disse ydelsespakker (max 4,5 t). Er barnet ikke visiteret til en af de nævnte ydelsespakker foretages udredning i henhold til visitationsmodellen i rammeaftalen. 

Ydelsespakke 127 rummer 16 timer (afprøvning, tilpasning, justering og instruktion, samt administration). 

Angående forstørrelse og talesyntese til mobiltelefoni henvises til de specifikke ydelsespakker.

Såfremt der indgås en leverings- og serviceaftale, leveres udstyret fra Kommunikationscentret, gennemtestet og klargjort i henhold til resultaterne af afprøvningen. Der henvises til mulighederne for at indgå leverings- og serviceaftale i Kommunikationscentrets katalog for voksne.

Instruktion af børn og netværk kan organiseres som kurser på mindre hold sammen med andre børn og deres netværk, ydelsen kan søges i henhold til Lov om Social Service § 41 om merudgifter. 

 Redaktør