129

​Kurser - andre tilkøbsydelser i skoleregi, fx ledsageteknik, ADL, mobility

Formål

Kommunikationscentret tilbyder specialundervisning og specialpædagogisk bistand inden for en række områder, som er forudsætningen for, at eleven med alvorlig synsnedsættelse får tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Målgruppe

Skoleelever fra børnehaveklasse til 10. klasse optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet elever, klassekammerater, lærere, netværk og andre professionelle.

Indhold

Undervisningsydelser/specialpædagogisk bistand:

  • mobility og ledsageteknik (at færdes selvstændigt med stok eller med ledsager på skolen og omkring skolen)
  • ADL (almindelig daglig levevis med henblik på at kunne klare sig selv – at blive selvhjulpen ift. personlig hygiejne, madlavning, spise- og måltidsteknik m.fl.)
  • anvendelse af særlig synskompenserende teknologi. 

Kommunikationscentret tilbyder desuden:

  • ad hoc-kurser for eleverne
  • ad hoc-kurser for lærere og pædagoger inden for svagsyns-/blindepædagogiske temaer
  • undervisning af seende klassekammerater i forhold til inklusion af klassekammerat med alvorlig synsnedsættelse 
  • mødedeltagelse med henblik på information om synsnedsættelser, fx forældremøder
  • etablering af netværk for elever, herunder arrangementer – pigegrupper, musikcamps, computercamps, fællesarrangementer.

Værd at vide

Alle disse ydelser leveres til bestemte satser med udgangspunkt i antallet af undervisningstimer, forberedelsesfaktor, undervisningssted og antal deltagere. Hvor det er muligt, vil specialundervisningen foregå på mindre hold. Redaktør