141

​Afprøvning af særlige teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 11 stk. 7
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113
eller
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. Lov om folkeskolen § 4 stk.1.
Specialpædagogisk bistand i henhold til lov om folkeskolen § 3 stk. 2, samt § 20 stk. 2. 
Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, § 1 om specialpædagogisk bistands indhold.

Målgruppe

Børn med: 
  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme
  • cerebral parese, der har behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler eller andre IT-baserede hjælpemidler
  • muskelsvind eller andre fysiske handicap
  • erhvervede hjerneskader, der medfører kommunikationsvanskeligheder og behov for kommunikationshjælpemidler

Formål

Indsatsen skal kompensere for barnets kommunikative og sproglige og/eller motoriske vanskeligheder samt bidrage til aktiv kommunikation for at fremme aktiv deltagelse, øget selvbestemmelse og bedre det generelle funktionsniveau.

Indhold

  • Efter udredning af vanskelighedernes art og omfang tilbydes: 
  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, både teknologiske løsninger og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger
  • afprøvning af kognitive hjælpemidler som en integreret del af en samlet kommunikationsløsning
  • afprøvning af særlige telefoniløsninger
  • udarbejdelse af oplæg til kommunikationsløsning til kommunen, herunder oplæg til ydelsespakken ”Tilpasning, justering og instruktion”
  • evt. udarbejdelse af indstilling til leverings- og serviceaftale på teknologisk kommunikationshjælpemiddel

Værd at vide

Ved afslutningen af denne ydelsespakke vil der være taget stilling til barnets behov for kommunikationsløsning, herunder eventuelle teknologiske muligheder. Forløbet forventes at vare op til 12 uger.   

Hjælpemidlerne er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Redaktør