142

​Tilpasning, justering og instruktion i brugen af teknologiske kommunikationshjælpemidler og/eller hjælpemidler til betjening af pc til børn med kombinerede funktionsnedsættelser

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 11 stk. 7
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113
eller
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. Lov om folkeskolen § 4 stk.1.
Specialpædagogisk bistand i henhold til lov om folkeskolen § 3 stk. 2, samt § 20 stk. 2. 
Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, § 1 om specialpædagogisk bistands indhold.

Målgruppe

Børn med: 

  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme
  • cerebral parese, der har behov for IT-baserede kommunikationshjælpemidler eller andre IT-baserede hjælpemidler
  • muskelsvind eller andre fysiske handicap.

Formål

Indsatsen i denne ydelsespakke er en fortsættelse af afprøvningen af mulige kommunikationsløsninger for barnet. Indsatsen i denne ydelsespakke skal sikre, at barnets kommunikationsløsning er tilpasset barnets kommunikative og sproglige og/eller motoriske vanskeligheder og giver det bedst mulige udgangspunkt for selvstændig aktiv kommunikation.

Indhold
Efter afprøvning af relevante kommunikationsløsninger tilbydes: 
  • opsætning og individuel tilpasning af undervisnings-/kommunikationshjælpemidler
  • afprøvning af omverdenskontrol
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol
  • afprøvning af hensigtsmæssig montering af hjælpemidlet på kørestol, arbejdsbord m.v.
  • rådgivning om kommunikative strategier til barnet, forældre og/eller andre primærpersoner
  • vejledning i brugen af undervisnings-/kommunikationshjælpemidlerne,
  • instruktion til barnet, forældre og/eller andre primærpersoner i betjening af undervisnings-/kommunikationshjælpemidler.

Værd at vide

Indsatsen forudsætter, at der er taget stilling til relevante kommunikationsløsninger. Indsatsen forudsætter bevilling af evt. teknologisk kommunikationshjælpemiddel. 

Forløbet forventes at være højst 12 måneder. Såfremt der er behov for fortsat tilpasning, justering m.m. efter dette første forløb, kan der genindstilles til fornyelse af ydelsespakken for 12 måneder. 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i denne ydelsespakke. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. Hjælpemidler, der ikke omfattes af leverings- og serviceaftale kan faktureres særskilt. Udgifter til montering samt integration med kørestol faktureres særskilt og uden for leverings- og serviceaftalen.
Redaktør