145

Instruktion til netværk - kommunikationshjælpemidler til børn
Lovgrundlag
Specialrådgivning - Lov om social service § 41 om merudgifter.
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - lov om social service § 10 stk. 4

Målgruppe

Ydelsen er målrettet forældre og andet relevant netværk til børn med erhvervet hjerneskade, psykisk udviklingshæmning, autisme eller fysiske handicap, som har fået bevilget et kommunikationshjælpemiddel.

Formål

Indsatsen skal sikre, at netværket kan medvirke til, at børnenes kommunikationshjælpemidler fungerer hensigtsmæssigt og stabilt.

Indhold

Instruktionen omfatter: 
  • vejledning i brugen af kommunikationshjælpemidlerne, herunder opsætning og individuel tilpasning
  • vejledning om hensigtsmæssige arbejdsmåder og arbejdsmetoder
  • rådgivning om kommunikative strategier til barnet, forældre og/eller andre primærpersoner

Værd at vide

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidler. Hjælpemidlerne faktureres særskilt.Redaktør