148/149

IKT-Support - kommunikationshjælpemidler til børn

For børn, der er visiterede til ydelsespakker 112, 113, 115, 122-124 samt 126 varetages vedligeholdelse og support inden for den bevilgede ydelsespakke, dog max. 4,5 timer. Ved behov for mere tid indstilles til ydelsespakke 148, IKT-support.
Hvis der er tale om egentlige tilpasninger, afprøvning af betjening eller montering og omfattende justeringer anvendes ydelsespakke 142.

Lovgrundlag

Specialrådgivning - Lov om social service § 11 stk. 7
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - lov om social service § 10 stk. 4 eller:
Specialpædagogisk bistand til førskolebørn iht. Lov om folkeskolen § 4 stk.1.
Specialpædagogisk bistand i henhold til lov om folkeskolen § 3 stk. 2, samt § 20 stk. 2. 

Der henvises til Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, nr. 693 af 20/6/2014, § 1 om specialpædagogisk bistands indhold.

Målgruppe

Børn med erhvervet hjerneskade, psykisk udviklingshæmning, autisme eller fysiske handicap, som har fået bevilget et kommunikationshjælpemiddel.

Ydelsen er målrettet børn, forældre, lærere, pædagoger og andet relevant netværk.

Formål

For at kunne imødekomme behov for support og justeringer af børnekommunikations-hjælpemidlerne har Kommunikationscentret besluttet at tilbyde en support-ydelse på 10 timer. Dette søges for et år ad gangen. Formålet med ydelsen er hurtigt at kunne yde nødvendig support ved nedbrud, så barnet ikke er uden hjælpemiddel i længere tid. Dette er ligeledes med til at sikre, at hjælpemidlet hele tiden ”passer til” barnet. 

Indsatsen skal sikre, at børnenes kommunikationshjælpemidler fungerer hensigtsmæssigt og stabilt.

Indhold

Support-aftalen omfatter:

  • support til hjælpemiddelrelaterede problemstillinger
  • genoprettelse af funktionalitet
  • opfølgning (programjustering m.m.) og tilpasning af særlige informationsteknologiske hjælpemidler i hjemmet
  • vurdering af ændringer i hjælpemiddelbehov, evt. oplæg til kommunen om andre hjælpemidler.

Værd at vide

Support-aftalen søges i forbindelse med afslutning af forløb. Ved behov for løbende support og justering vil supportaftalen blive søgt én gang årligt. 

Support-aftalen kan etableres på timebasis.

Ved behov for undervisning af pårørende og andre i brugen af hjælpemidlerne, søges dette i henhold til lov om social service § 41 – merudgifter, når kommunikationshjælpemidlerne er søgt i henhold til serviceloven. Ved ansøgning i henhold til folkeskoleloven søges alle foranstaltninger i henhold til denne.  
 
Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidler. Hjælpemidlerne faktureres særskilt.


Redaktør