​Undervisning i orientering og mobility

Hvordan opnår banet/den unge at kunne færdes sikker på egen hånd vha. mobility-teknikker og hjælpemidler?

Målgr​u​p​pe

Stærkt svagsynede eller blinde børn og unge, der har behov for at kunne færdes på egen hånd udendørs og indendørs i nærmiljø, i skoler, på uddannelsesinstitutioner eller på specifikke ruter.

​Formål

Formålet er, at barnet/den unge bliver fortrolig med mobility-teknikker på et niveau, der muliggør sikker færden på egen hånd med hjælpemidler, samt at barnet/den unge lærer de nødvendige konkrete ruter.

​​​​Indhold

Indlæring af teknikker. Ved træning af andre sanser, navnlig høre- og følesanserne samt ved brug af fx den hvide stok lærer barnet/den unge:
 

  • at orientere sig og komme sikkert frem til bestemmelsessted under hensyntagen til, at andre sanser kan mangle eller være nedsatte, herunder komme sikkert forbi forhindringer som vejarbejde og parkerede biler.

  • at kortlægge de relevante omgivelser/ruter.

  • at kunne finde tilbage, hvis man er gået forkert.

  • at inddrage GPS i undervisningen, hvis relevant.

  • at styrke mobilityteknikkerne, herunder at udnytte hørelsen og følesansen, så hånden kan opfatte de signaler, som den hvide stok giver om underlagets beskaffenhed.

  • at udnytte føddernes følesanser, så man så vidt muligt bliver i stand til at færdes uden ledsager.

  • at lære grundteknikker i bevægelse og rytme af stokken, så man er beskyttet - bevægelsen udføres med mindst mulig belastning af led og muskler.

  • at styrke retningsfornemmelse og stillingssans (ansigt og fodretning).

  • Mental Mapping.

Værd at vide

Undervisningen tilrettelægges under hensyn til barnet/den unges ressourcer og forhåndsviden samt den konkrete rute, der er behov for at indlære. Omfanget af undervisningsbehovet vurderes derfor i den enkelte sag. ​

Det kan være svært at vurdere nøjagtigt, hvor mange timer barnet/den unge har behov for til indlæring af en bestemt rute. Derfor kan det forekomme, at der søges enkelte tillægstimer afhængigt af rutens kompleksitet, barnet/den unges fysiske formåen eller evt. fysiske forhindringer i form af vejarbejde, forsinkelser i offentlig transport e.l.


Redaktør