Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisningsbrug ved særlige behov

Hvordan indrettes omgivelserne med belysning og hjælpemidler, så eleven kan deltage aktivt i undervisningen og tilegne sig skolemæssige færdigheder på linje med sine klassekammerater?​

Målgrup​​pe

Skoleelever optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet eleven, elevens skole samt skolemyndigheder.

Form​​ål

Indsatsen skal sikre rammerne for elevens aktive deltagelse i undervisningen og give eleven mulighed for at tilegne sig skolemæssige færdigheder, bl.a. ved hensigtsmæssig indretning af omgivelser, herunder belysning og anvendelse af nødvendige hjælpemidler.

Indh​​old

I samarbejde med skolemyndighederne vurderes behovet for fx:

  • afprøvning og instruktion i brugen af undervisningsrelaterede hjælpemidler 

  • indretning mm. under hensyntagen til det manglende syn

  • belysning, afprøvning og rådgivning om kompensationsmuligheder inden for belysning.

  • optikunderstøttende belysning til nærarbejde samt orientering/færden i undervisningssammenhænge. 

  • særlige individuelle og/eller kombinerede teknologiske hjælpemiddelløsninger til undervisningsbrug.

Værd at ​vide

Denne ydelse anvendes, når der opstår mere omfattende afprøvningsbehov som fx ved opmåling af belysning, eller når der kun er behov for konsulentbistand i en afgrænset periode (< 3 måneder) til en afgrænset opgave. 

Taksten omfatter ikke hjælpemidler.
Redaktør