199

Konsulentbistand: Vurdering og afprøvning af hjælpemidler til undervisningsbrug ved særlige behov

Målgruppe

Skoleelever optaget i Synsregistret ved Kennedy Centrets Øjenklinik, uanset skoletilbud. Elevernes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion eller derunder.

Ydelsen er målrettet eleven, elevens skole samt skolemyndigheder.

Formål

Indsatsen skal sikre rammerne for elevens aktive deltagelse i undervisningen og give eleven mulighed for at tilegne sig skolemæssige færdigheder, bl.a. ved hensigtsmæssig indretning af omgivelser, herunder belysning og anvendelse af nødvendige hjælpemidler.

Indhold

I samarbejde med skolemyndighederne vurderes behovet for fx:

  • afprøvning og instruktion i brugen af undervisningsrelaterede hjælpemidler 
  • indretning mm. under hensyntagen til det manglende syn
  • belysning, afprøvning og rådgivning om kompensationsmuligheder inden for belysning.
  • optikunderstøttende belysning til nærarbejde samt orientering/færden i undervisningssammenhænge. 
  • særlige individuelle og/eller kombinerede teknologiske hjælpemiddelløsninger til undervisningsbrug.

Værd at vide

Denne ydelse anvendes, når der opstår mere omfattende afprøvningsbehov som fx ved opmåling af belysning, eller når der kun er behov for konsulentbistand i en afgrænset periode (< 3 måneder) til en afgrænset opgave. 

Taksten omfatter ikke hjælpemidler.Redaktør