101-106

Udredning af behov for specialrådgivning til børn med alvorlige synsnedsættelse 

/Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn (se nederst på siden)

Udredning af behov for specialrådgivning til børn med alvorlige synsnedsættelse 
Målgruppe
Børn og unge, som er optaget i Kennedy Centrets Synsregister 0-18 år. Børnenes syn skal være reduceret til ca. 1/3 af normalsynet, svarende til 0,3 med bedste korrektion (bedst mulig optik/briller) eller derunder. 

Indhold
Udredningen omfatter:
 • indhentning af oplysninger fra øjenlæge, Kennedy Centrets Øjenklinik og optiker.
 • indhentning af oplysninger fra alle relevante instanser, sundhedsplejerske, PPR, skole, speciallæger m.fl.
 • undersøgelse af barnets funktionelle syn, evt. ved test, observationer og samtale med forældre, professionelle og andre
 • besøg i hjemmet, udredning af barnets kompetencer, motorisk/ADL-mæssigt, sprogligt, socialt m.v. 
 • besøg på institution/skole
 • udredning af barnets funktionsniveau, motorisk, sprogligt/begrebsmæssigt, socialt m.v. 
 • vurdering af barnets eventuelle behov for hjælpemidler
 • afklaring af lovgrundlag/væsentlighed, kontakt til relevant myndighed
 • beskrivelse af muligheder for støtteforanstaltninger/konsulentbistand
Værd at vide
Udredninger, som foretages i henhold til lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder.

Udredning af behov for kommunikationshjælpemidler til børn

Målgruppe
Børn og unge med behov for kommunikationsløsninger, hvor fokus er på barnets muligheder for at udnytte egne kommunikative kompetencer med støtte fra IT-baserede kommunikationshjælpemidler.

Indhold
Udredningen omfatter:
 • indhentning af oplysninger fra fx talepædagog, specialbørnehave, specialskole, døgntilbud, dagtilbud, kommune, hospital, egen læge, speciallæge
 • afdækning af kommunikative færdigheder
 • afdækning af motoriske forudsætninger
 • afdækning af kognitive vanskeligheder – orientering, hukommelse, planlægning 
 • interview med barnet og/eller pårørende/professionelle om behov
 • forslag til kompensationsmuligheder
 • afklaring af lovgrundlag, evt. kontakt til relevant myndighed
 • afklaring af væsentlighed
 • beskrivelse af funktionsevne og kompensationsmuligheder 
Værd at vide
Udredninger, som foretages i henhold til Lov om social service, iværksættes i henhold til Rammeaftalen mellem kommunerne og regionen.

Udredninger, som foretages i henhold til Folkeskoleloven, iværksættes først efter forudgående aftale med de kommunale skolemyndigheder.Redaktør