​​

​Konsulentydelse

Hvordan kan det kommunale personale skabe muligheder for at borger fortsat​ kan bringe sig selv og sin kommunikation i anvendelse ved aktiv deltagelse?

Lovgrundl​​ag

Lov om specialundervisning
Specialrådgivning § 12
Servicelov

Målgrup​​pe

Kommunikationscentret tilbyder konsultativ vejledning i sager med fremadskridende demensproblematik. Det kan vedrøre specifikke opgaver, særlige udfordringer eller vanskeligheder relateret til en enkelt borger - eller det konsultative behov kan være af mere generel karakter.

Form​​ål

Formålet med konsulentydelsen i demenssager er at arbejde tættere sammen med det kommunale personale omkring borgere med demens, så borgeren dermed opnår bedre betingelser for fortsat at kunne bringe sig selv og sin kommunikation i anvendelse ved aktiv deltagelse. Dette kan ske gennem information om sproglige og kommunikative vanskeligheder og rådgivning i, hvilke kompenserende samtalestøttende strategier, der bedst vil kunne støtte den enkelte borger fremadrettet.

Konsulentydelsen kan ligeledes omhandle et behov for sparring i spørgsmål om, hvordan der bedst støttes op om sammenhæng og kommunikation i hverdagen.

Værd at vide

Konsulentydelsen er altid skræddersyet til aktuelle behov og problemstillinger og kan varetages af flere faggrupper.Redaktør