​Hjælpemidler, afprøvning

Kan borger opnå øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse med hjælpemidler, som kompenserer for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder?

Lovg​​rundla​​g 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Må​lgruppe 

Voksne med: 

  • kognitive vanskeligheder som følge af demensdiagnose

  • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose

  • kommunikationsvanskeligheder som følge af demensdiagnose og behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer

Form​ål 

Indsatsen skal kompensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indh​​old 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 

  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 

  • afprøvning af særlige telefoniløsninger 

  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol 

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.

Redaktør