836

​Hjælpemidler, afprøvning

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Målgruppe 

Voksne med: 
  • kognitive vanskeligheder som følge af demensdiagnose
  • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose
  • kommunikationsvanskeligheder som følge af demensdiagnose og behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer

Formål 

Indsatsen skal kompensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
  • afprøvning af særlige telefoniløsninger 
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol 

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.
Redaktør