Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion

Hvordan kan borger kommunikere og deltage aktivt i dagligdagen via kommunikations- eller betjeningshjælpemidlet/det kognitive hjælpemiddel?

Lovgrundl​​​​ag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113. 

Målgru​​ppe 

Voksne med alvorlige kognitive eller kommunikative vanskeligheder, der kan kompenseres med et hjælpemiddel. 

Form​​​​​ål 

Indsatsen med kommunikations- eller betjeningshjælpemidlet/det kognitive hjælpemiddel har til formål, at borgeren kan kompensere for kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og/eller betjeningsvanskeligheder. Desuden skal indsatsen bidrage til, at borgeren kan kommunikere og deltage aktivt i dagligdagen - øge selvhjulpenhed og selvbestemmelse samt forbedre det generelle funktionsniveau. 

​​​Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og afprøvning af hjælpemidler tilbydes efter behov: 

  • rådgivning om relevante strategier og systemer fx opbygning af dagsplaner

  • opbygning af systemer for at støtte borgeren i brugen af hjælpemidlet 

  • afprøvning af hensigtsmæssig montering af hjælpemidlet på kørestol, arbejdsbord m.v. 

  • opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidlet 

  • instruktion til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner i anvendelse af hjælpemidlet 

  • rådgivning om kommunikative strategier til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner 

Instruktionen kan foregå i hjemmet for at få implementeret brugen af hjælpemidlet i hverdagsaktiviteter.

Værd at vi​​de 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i ydelsespakken. 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. ​

Udgifter til montering samt integration med kørestol faktureres særskilt og uden for leverings- og serviceaftalen. Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 


Der kan blive behov for at supplere med specialundervisning for at sikre, at borgeren får integreret brugen af hjælpemidlet i hverdagen. 
Redaktør