833

​Pårørendesamtaler/familiesamtaler 

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne, jf. vejledningens kap. 3. 
Specialrådgivning § 12 
Servicelov

Målgruppe 

Pårørende til mennesker med følger af progredierende hjernesygdom. 

Når et menneske rammes af en progredierende sygdom, ændrer tilværelsen sig ofte betydeligt, ikke kun for den ramte, men også for den ramtes familie. Dette kan betyde, at gamle vaner og rutiner skal ændres, og der skal findes nye hensigtsmæssige måder at leve sammen på i hverdagen. Mange oplever, at det kan være svært at finde sig til rette i parforholdet eller i familien på nye præmisser. Viden om demens samt forståelse af egne eller den ramtes følelsesmæssige reaktion på disse ændringer, kan bidrage væsentligt til afklaring af familiens samlede handle- og udviklingsmuligheder.

Formål 

Indsatsen skal give de pårørende indsigt i demensdiagnosen samt give mulighed for at erfaringsudveksle i et fortroligt, anerkendende forum, hvor den enkelte kan føle sig mødt. Målet er at opnå en bedre erkendelse af familiens nye livsbetingelser og at føle sig rustet til at klare de udfordringer, man kan møde som pårørende til et menneske med demens.

Indhold

Samtale med neuropsykolog: Der tages udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser, tanker, følelser og praktiske problemstillinger. Undervisningen kan bl.a. indeholde:

  • information om følger af demensdiagnose
  • information om hvad det vil sige at leve med en kronisk, progredierende lidelse
  • psykologfaglig vejledning og støtte
  • evt. erfaringsudveksling med andre pårørende
  • Rådgivning og vejledning af kompenserende kognitive strategier, som den pårørende kan inddrage i hverdagen

Afhængigt af deltagernes egne mål for undervisningen samt af aktuelle problemstillingers karakter kan tilbuddet bestå af:

  • individuelle samtaler ved neuropsykolog
  • familiesamtaler ved neuropsykolog


Værd at vide 

Denne ydelse er altid et supplement til den pågældende borgers undervisnings- eller rådgivningsforløb.

Der sparres med de andre faggrupper, som kender borgeren med demens for at ensrette strategier og indsatsområder.

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres gruppesamtaler med mulighed for at erfaringsudveksle med andre pårørende.

Redaktør