​​

Demens, kombineret individuel- og holdundervisning

Hvordan kan vi skabe kommunikative succesoplevelser ved at arbejde aktivt med sprog og kognition for at støtte kommunikationen og forhale yderligere funktionsnedsættelser hos den demensramte?

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne.

Målgruppe

Borgere med diagnosticeret​ demenssygdom eller som er under udredning for demenssygdom og har let til moderat grad af kommunikative og sproglige vanskeligheder, talebesvær eller andre kognitive udfordringer kan tilbydes holddeltagelse.

Det kan dreje sig om vanskeligheder i form af progressiv afasi, dysartri, kognitive kommunikationsforstyrrelser samt udfordringer i hverdagen grundet kognitive vanskeligheder som opmærksomhed og koncentration, hukommelse, planlægning og perception.

Formål

Formålet med holdundervisningen er at skabe kommunikative succesoplevelser ved at arbejde aktivt med sprog og kognition for at støtte kommunikationen og forhale yderligere funktionsnedsættelser hos den demensramte. 

Holdundervisningen skal bidrage til at den demensramte kommunikativt kan klare sig selvstændigt, så længe demenssygdommen tillader det. 

Indhold

Holdundervisningen er inspireret af den internationale evidensbaserede metode Kognitiv Stimulationsterapi (CST) for demensramte. 

Holdforløbet består af 3 individuelle undervisningsgange samt 12 holdundervisningsgange. For at sikre udbytte af holdundervisningen er der behov for 3 individuelle undervisningsgange for bl.a. at tage hånd om individuelle problemstillinger og at introducere borgere til individuelle kommunikative kompenserende strategier. 

Holdundervisningen er intensiv og foregår to gange ugentligt á 2 timers varighed ud fra et fast program med en række temaer, der stimulerer tænkeevne samt verbale og sociale færdigheder. Et hold består af 5-8 deltagere og to undervisere.

Holdundervisningen vil adressere følgende:

  • Indsigt i den individuelles aktuelle funktionsniveau – både ressourcer og begrænsninger
  • Udvikling og implementering af kommunikative kompenserende strategier
  • Stimulering af sproglige og kognitive færdigheder ved diverse aktiviteter og sansestimulerende opgaver
  • Sparring og udveksling af viden med andre demensramte i lignende situationer
  • Introduktion til kompenserende hjælpemidler relateret til kommunikation, syn og kognition.

Værd at vide

På baggrund af både nationale og internationale erfaringer, har CST-holdforløb vist sig at styrke den demensramtes sproglige og kognitive evner samt forbedre deres livskvalitet. Dette stopper ikke sygdommens progression, men kan forhale progression, styrke selvstændighed samt øge den enkeltes handlemuligheder i at kunne bevare en meningsfuld hverdag.
Redaktør