821

​Hjælpemidler, afprøvning

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Målgruppe 

Voksne med: 

  • alvorlige kognitive vanskeligheder, fx ADHD eller Asperger
  • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose
  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme 
  • cerebral parese, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer 
  • muskelsvind eller andre fysiske handicap, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer. 

Formål 

Indsatsen skal kompensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
  • afprøvning af særlige telefoniløsninger 
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol. ​

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.Redaktør