​​

Hjælpemidler, afprøvning, opsætning/ instruktion - voksne

Hvordan kan hjælpemidler/forbrugsgoder afhjælpe borgers kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder? Hvordan kan indsatsen bidrage til større selvstændighed og selvbestemmelse hos borger?​

Lovgrund​lag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Målgrup​​​pe 

Voksne med: 

  • alvorlige kognitive vanskeligheder, fx ADHD eller Asperger
  • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose
  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme 
  • cerebral parese, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer 
  • muskelsvind eller andre fysiske handicap, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer. 

F​​ormål 

Indsatsen skal komp​​ensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

I​ndhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
  • afprøvning af relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
  • afprøvning af særlige telefoniløsninger 
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol. ​

V​ærd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.
Redaktør