Hjælpemidler, opfølgning

Hvordan støtter vi borger i at integrere brugen af hjælpemidlet i hverdagen?​

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - Lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4. 

Målgruppe 

Voksne med alvorlige kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder, der kan kompenseres med et hjælpemiddel. 

Formål 

Opfølgningen skal sikre, at borgeren får automatiseret brugen af hjælpemidlet i hverdagen og får den nødvendige støtte til at holde fast i de nye måder at kompensere for vanskelighederne. 

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter samt afprøvning og instruktion af hjælpemidler tilbydes: 

  • opfølgende rådgivning om relevante strategier og systemer fx opbygning af dagsplaner 
  • justering af opbygning af systemer for at støtte borgeren i brugen af hjælpemidlet. 

Instruktionen kan foregå i hjemmet for at få implementeret brugen af hjælpemidlet i hverdagsaktiviteter.

Værd at vide 

Opfølgningsforløbet vil forløbe over 6–8 måneder. Redaktør