​​

Udredning og afprøvning af IKT-hjælpemidler​

Hvordan kan der ​kompenseres for kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder?

Lovgru​n​​​dlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 eller beskæftigelsesindsatsloven. 

Målgr​uppe 

Voksne ​med: ​​

  • alvorlige kognitive vanskeligheder, fx ADHD eller Asperger
  • alvorlige vanskeligheder som følge af progredierende neurologiske lidelser som fx Parkinson, sklerose
  • kommunikationsvanskeligheder som følge af psykisk udviklingshæmning eller autisme 
  • cerebral parese, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer 
  • muskelsvind eller andre fysiske handicap, der har behov for kommunikationshjælpemidler eller hjælpemidler til betjening af computer. 

Form​​​ål 

På baggrund af den indleden​de udredning skal indsatsen kompensere for borgerens kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

In​​​dhold 

Udredning ​​af borgerens vanskeligheder. 

Afhængigt af borgeren​​s ressourcer og behov kan der foretages afprøverninger af: 

  • relevante hjælpemidler, fx hukommelseshjælpemidler, tidshjælpemidler, orienteringshjælpemidler, telefonløsninger 
  • relevante kommunikationshjælpemidler, herunder både informationsteknologiske og specielt tilpassede kommunikationstavler/bøger 
  • særlige telefoniløsninger 
  • betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af betjening af hjælpemiddel med betjening af kørestol. ​

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og eventuelt bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.​​


Redaktør