825

Specialrådgivning

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - Lov om social service § 12
Lov om specialundervisning for voksne 

Målgruppe 

Voksne med alvorlige kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder, der kan kompenseres med et hjælpemiddel og/eller kompenserende strategier samt vejledende samtaler til øget indsigt.

Formål 

Indsatsen skal bidrage til, at borgeren kan deltage aktivt i dagligdagen ved at øge borgerens selvhjulpenhed og selvbestemmelse. Indsatsen kan samtidig have som formål at sikre, at pårørende og netværk omkring borgeren kan bidrage til, at borgerens eget mål nås.  

Indhold 

Efter evt. bevilling og implementering af hjælpemidler til at kompensere for kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder kan der være behov for: 

  • rådgivning om relevante strategier og systemer fx opbygning af dagsplaner
  • opbygning af systemer for at støtte borgeren i brugen af hjælpemidlet 
  • opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidlet 
  • instruktion til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner i anvendelse af hjælpemidlet 
  • rådgivning om kommunikative strategier til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner 
  • specialundervisning i hjælpemidlets funktionsmuligheder, således at borgerens udnyttelsesgrad af hjælpemidlet øger borgerens selvhjulpenhed og hjælpemidlet bliver integreret i hverdagen
  • specialundervisning i kompenserende strategier i sammenhæng med hjælpemidlet 
  • specialpædagogisk bistand til borger, pårørende og/eller andre primære personer i forbindelse med brug af hjælpemidlet.

Værd at vide 

Instruktionen/specialundervisning kan foregå i hjemmet for at få implementeret brugen af hjælpemidlet i hverdagsaktiviteter.
Kommunikationscentret lægger afgørende vægt på, at specialrådgivning og specialundervisning er koordineret med evt. andre tiltag, som borgeren er i gang med.


Redaktør