​​

Mestringskursus ADHD, hold

Hvordan styrkes evnen til at koncentrere sig, pla​​​nlægge aktiviteter, kontrollere følelser og håndtere konflikter? Hvordan kan borger rustes bedre til at håndtere hverdagen med uddannelse eller job og familieliv?

Lovgrun​dlag 

Lov om specialundervisning for voksne​

Specialrådgivning - lov om social service

Lov om aktiv beskæftigelsesinds​​​​​ats​

​Målgr​​uppe 

Voksne med ADHD eller ADHD-lignende vanskeligheder. ​

Form​​​ål 

Ved at træne evnen til at koncentrere sig, pla​​​nlægge aktiviteter, kontrollere følelser og håndtere konflikter sigter undervisningen i at ruste borgeren til at kunne håndtere hverdagen med uddannelse, job, familie- eller singleliv. 

Indh​old 

Holdundervisning med op til 10 deltagere, som mødes én gang om ugen i 2½ time i løbet af ca. fire måneder. ​

Hver session har et tema, hvor deltagerne får trænet bestemte færdigheder, som de kan bruge i deres dagligdag. De lærer strategier til at planlægge konstruktive løsninger, arbejde struktureret og håndtere de problemer, de møder på deres vej gennem livet.

Hver deltager får en PAL (Participants Aid for Learning), som støtter dem i at få omsat strategierne til dagligdagen. Hver undervisningsgang efterfølges således af en PAL-session, som kan foregå fysisk, virtuelt eller over telefonen. ​

Værd at ​vide 

Kursusprogrammet bygger på et engelsk-canadisk koncept, som kaldes R&R2 (Reasoning & Rehabilitation 2). Det har vist dokumenteret effekt i internationale målinger og har også på Kommunikationscentret og andre steder i Danmark vist rigtig gode resultater. Danske deltagere oplever færre ADHD-symptomer og har et år efter indsatsen høje​​re sandsynlighed for at være i beskæftigelse eller uddannelse. ​

Læs mere om effekten på Socialstyrelsens hjemmeside

Redaktør