829.1

Faglig mentor

Lovgrun​dlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 

Målgr​​uppe 

Voksne med alvorlige kognitive vanskeligheder som følge af ADHD, Asperger e.a.

Målgruppen kan have meget forskelligartede vanskeligheder. De kan eksempelvis have brug for støtte til at beskrive deres situation over for omgivelserne, fx arbejdsgivere og sagsbehandlere. De kan have brug for støtte til at overholde aftaler, fastholde de beskeder, der bliver givet til et møde og strukturere et sagsforløb.

Form​​​ål 

Indsatsen skal kompensere for borgernes kognitive vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indh​old ​

Efter aftale med borger og sagsbehandler om vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes:
 
  • samtaler/specialrådgivning med borger
  • bisidder til samtaler
  • støtte i hverdagsaktiviteter 
  • brobygning til hjemmevejleder eller arbejdsplads
  • rådgivning til arbejdsplads og arbejdsgiver/formidling om borgerens ressourcer og begrænsninger i samarbejde med borgeren
  • fokus på ressourcer og løsninger til at håndtere hverdagens udfordringer.

Værd at ​vide 

Kommunikationscentret tilbyder også afprøvning af hjælpemidler for at afklare, om borgeren kan kompenseres for kognitive vanskeligheder og derved blive mere selvhjulpen.

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.


​​​​

Redaktør