Faglig mentor

Hvordan kan en mentorordning bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse?

Lovgrun​dlag 

Specialrådgivning - lov om s​​ocial service § 12. 

Målgr​​uppe 

Voksne med alvorlige kognitive ​​vanskeligheder som følge af ADHD eller autismespektrumforstyrrelser. 

Målgruppen kan have meget forskelligartede vanskeligheder. De kan eksempelvis have brug for støtte til at beskrive deres situation over for omgivelserne, ​​fx arbejdsgivere og sagsbehandlere. De kan have brug for støtte til at overholde aftaler, fastholde de beskeder, der bliver givet til et møde og strukturere et sagsforløb.

Form​​​ål 

Indsatsen skal kom​pensere for borgernes kognitive vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indh​old ​

Efter aftale med borger og sagsbe​handler om vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • samtaler/specialrådgivning med borger
  • bisidder til samtaler
  • støtte i hverdagsaktiviteter 
  • brobygning til hjemmevejleder eller arbejdsplads
  • rådgivning til arbejdsplads og arbejdsgiver/formidling om borgerens ressourcer og begrænsninger i samarbejde med borgeren
  • fokus på ressourcer og løsninger til at håndtere hverdagens udfordringer.

Værd at ​vide 

Kommunikationscentret tilbyder også afprøvning af hjælpemidler for at afklare, om borgeren kan kompenseres for kognitive vanskeligheder og derved blive mere selvhjulpen.

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.​​​​

Redaktør