​​​​​​

Strukturløsninger til hverdagen, holdundervisning

​Hvordan kan strukturløsninger kompensere for udfordringer i hverdagen? Hvilke løsninger er realistiske at implementere i den enkeltes hverdag? Findes løsningen allerede i borgers telefon, tablet e.l.?​

Lovgrund​lag 

Lov om specialundervisning for voksne​

Specialrådgivning - lov om social service

Lov om aktiv beskæftigelsesinds​​​​​ats​​​

Målgrup​​​pe 

 Borgere med ADHD/ADD eller aut​ismespektrumforstyrrelser

Form​ål

Borgeren får indblik i, hvad strukturløsninger kan kompensere for i hverdagen. Der vil blive introduceret til forskellige hjælpemidler og strukturløsninger og givet mulighed for at afprøve og sparre med andre med samme eller lignende udfordringer.

Der vil blive vejledt i den løsning, som kunne være realistisk at implementere i den enkeltes hverdag, og der vil være mulighed for at prøve det af under forløbet.

Hvis muligt, vælges strukturløsninger, som allerede er tilgængelige i borgers telefon, tablet eller andet.

Borgeren skal selvstændigt kunne anvende løsningen og opleve en lettelse i tilrettelæggelsen af aftaler og opgaver i hverdagen.​

​Indhold

​Forløbet tilrettelægges over tre gange à 1,5-2 timer

Første mødegang indeholder: 

  • Gennemgang af borgers erfaringer og behov
  • Fremvisning og demonstration af udvalgte strukturløsninger og strategier
  • Opsummering og borger vælger løsninger til afprøvning

Anden mødegang indeholder 

  • Opsamling på borgeres erfaringer med brug af strukturløsninger
  • Vejledning óg evt. tilpasning af strukturløsninger
  • Opsummering og borger vælger løsninger til videre afprøvning​

Tredje mødegang indholder: 

  • ​Evaluering af strukturløsninger og strategier​

Værd at vide

​​Undervisningen foregår på små hold. ​​Redaktør