​​​

Udredning af senfølger efter hjernerystelse

Hvilke mulige foranstaltninger kan mindske borgerens oplevede vanskeligheder?​

Udredningen kan varetages af Kommunikationscentrets tværfaglige team bestående af neuropsykolog, optometrist, audiologopæd og logopæd med udgangspunkt i borgerens oplevede vanskeligheder.​

Formålet med den tværfaglige udredning er at sikre en samlet vurdering og oplæg til mulige foranstaltninger, der kan mindske borgerens oplevede vanskeligheder.

En udredning kan omfatte:

  • funktionsnedsættelsen: vurdering af vanskelighedernes karakter
  • ICF-baseret interview med borger og beskrivelse af vanskelighederne med fokus på, hvilke opgaver borger har svært ved at magte
  • vurdering af kompensationsmuligheder: rådgivning, undervisning og evt. afprøvning
  • oplæg indeholdende konkret pristilbud på undervisningsforløb 
 
En udredning ansøgt i jobcentret foretages af samme tværfaglige team på Kommunikationscentret. Ud over at udrede borgers oplevede vanskeligheder, er der fokus på afklaring af jobmuligheder. I udredningsrapporten vil der således indgå et oplæg til jobcentret med konkret pristilbud på træningsforløb samt forslag til eventuelle hjælpemidler.
 


Redaktør