​​

​Kompenserende strategier

Hvordan kan borger opnå tilstrækkelig restitution, øget indsigt i egne ressourcer samt optimal kompensation for begrænsninger?

L​ovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne. 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

​Målgru​​​​ppe 

Borgere, som oplever langvarige følger efter hjernerystelse, post commotionelt syndrom. 

​​​​​Formål 

Indsatsen skal med udgangspunkt i borgerens oplevede vanskeligheder sikre, at borgeren får forbedret erkendelse af egne ressourcer og begrænsninger for at kunne deltage aktivt i hverdags- og arbejdsliv. Specialiseret vejledning og rådgivning kan være med til at optimere restitutionen, øge borgerens indsigt og viden om symptomernes sammenhæng med kroppens energiniveau samt styrke håndtering af hverdagen gennem hensigtsmæssig kompensation.

Indhol​d 

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes ressourcer og begrænsninger og kan indeholde: 

 • synstræning og vejledning ved neurooptometrist/synskonsulent

 • rådgivning og vejledning om lydfølsomhed/tinnitus samt afprøvning af kompenserende hjælpemidler

 • psykoedukation 

 • vejledende og støttende samtaler hos neuropsykolog, hvor der fokuseres på accept og opnåelse af hensigtsmæssig mestring af den ændrede livssituation samt bedre udnyttelse af ressourcer

 • undervisning i hensigtsmæssige kompenserende strategier i forhold til overblik, hukommelse, koncentration samt struktur og planlægning i hverdagen

 • undervisning i kommunikative strategier 

 • afspænding af talemuskulatur hos logopæd

 • indføring i håndteringsstrategier for at kompensere for oplevede vanskeligheder, smerter og udtrætning (fx energiforvaltning, struktur og planlægning i hverdagen, afspændingsteknikker som mindfulness, feldenkrais-lære mv.)

 • rådgivning og vejledning i implementering og fastholdelse af indlærte strategier i hverdagslivet og på arbejde.

 • evt. afprøvning og implementering af relevante kompenserende hjælpemidler hos IKT-konsulent for at støtte arbejdsliv eller studie.

Herudover kan ydelsen omfatte: 

 • testning, funktionsprøver, observationer

 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang.

​​Værd at vide

Undervisningen tilpasses den enkeltes ressourcer.

​Alle forløb har en fagansvarlig tovholder.

De forskellige specialiserede fagkonsulenter inddrages efter behov. 

​Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og vidensdeling med andre i samme situation.


Søgeord: PCS, postcommotionelt syndrom
Redaktør