813

​Pårørendesamtaler/familiesamtaler hos neuropsykolog

Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne, jf. vejledning om specialundervisning for voksne kapitel 3. 
Specialrådgivning § 12 
Lov om social service
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe 

Målgruppen er pårørende og familier til mennesker med langvarige følger efter hjernerystelse. 

Når et menneske oplever langvarige følger efter hjernerystelse, ændrer tilværelsen sig ofte, ikke kun for den ramte, men også for den ramtes familie. Dette kan betyde, at gamle vaner og rutiner skal ændres, og der skal findes nye hensigtsmæssige måder at leve sammen på i hverdagen. Mange oplever, at det kan være svært at finde sig til rette i parforholdet eller i familien på nye præmisser. Viden om følger efter hjernerystelse samt forståelse af egne og pårørendes følelsesmæssige reaktioner kan bidrage til afklaring af familiens samlede handle- og udviklingsmuligheder.

Formål 

Indsatsen skal give de pårørende og familien indsigt i følgerne efter en hjernerystelse samt give mulighed for at erfaringsudveksle i et fortroligt, anerkendende forum, hvor den enkelte kan føle sig mødt. Målet er at opnå en bedre erkendelse af familiens nye livsbetingelser, samt at familien støttes til at leve livet med de ændrede vilkår, der kan opstå ved langvarige følger efter hjernerystelse. Derudover er formålet, at familien kan støtte op om de kompenserende strategier, som er virksomme for den ramte, således at de pårørende er med til at overføre og fastholde strategier derhjemme.

Indhold 

Samtalerne involverer borgeren selv og samlever/anden pårørende samt evt. børn. Der tages udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser, tanker, følelser og praktiske problemstillinger. 

Undervisningen kan bl.a. indeholde:
  • psykoedukation og generel information om følger af hjernerystelse
  • psykologfaglig vejledning og støtte.

Værd at vide 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres gruppesamtaler med mulighed for at erfaringsudveksle med andre pårørende.
Søgeord: PCS, postcommotionelt syndromRedaktør