814.10

Holdundervisning

​Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne
Specialrådgivning - lov om social service § 12 og § 102
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgruppe 

Borgere, som oplever gener efter hjernerystelse.

Formål 

Formålet med holdundervisningen er at øge deltagernes viden om hjernerystelse, således at de kan lære at kompensere bedst muligt for deres gener. Undervisningen bygger på Kommunikationscentrets tværfaglige erfaring og den nyeste viden om hjernerystelse. 

Indhold

Holdet mødes to timer om ugen i 6 uger, hvor der gennemgås en række temaer med henblik på at give deltagerne: 

  • Indsigt i hvordan gener efter hjernerystelse kan håndteres
  • Mulighed for optimal restitution
  • Evne til at mestre den ændrede livssituation
  • Støtte til en hensigtsmæssig jobstart eller fastholdelse i job

Holdundervisning giver mulighed for at udveksle erfaringer med andre i samme situation. Tid til erfaringsudveksling vil blive prioriteret. 

Efter endt forløb

Selvom følgerne efter hjernerystelse ikke nødvendigvis forsvinder helt, vil deltagerne efter forløbet være bedre i stand til at håndtere deres gener, så de ikke i samme omfang spænder ben for hverdagen. 

Værd at vide 

Denne ydelse kan søges selvstændigt eller som supplement til eksisterende behandlingsforløb i andet regi.

Som supplement til holdundervisningen kan der evt. være behov for et individuelt undervisningsforløb med fokus på den enkeltes kompensationsbehov. 
Søgeord: PCS, postcommotionelt syndromRedaktør