814.10

Holdundervisning

​Lovgrundlag 

Lov om specialundervisning for voksne
Specialrådgivning - lov om social service § 12 og § 102
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats


Målgruppe 

Borgere, som oplever langvarige følger efter hjernerystelse.

Formål 

Formålet med holdundervisningen er at øge deltagernes viden om hjernerystelse og følger deraf, således at de kan lære at mestre deres gener bedst muligt. Undervisningen bygger på den nyeste forskning i, hvad der kan ske biologisk, fysiologisk og psykologisk, når hjernen udsættes for slag.

Indhold

Hver uge vil der blive sat fokus på et nyt tema med oplæg ved neurooptometrist, audiologopæd, logopæd, fysioterapeut og Feldenkrais-lærer fra Kommunikationscentrets hjernerystelsesteam. Deltagerne kommer til at diskutere, hvordan hjernerystelse kan påvirke kroppen og de mentale funktioner, og hvad der skal til for at opnå optimal restitution. 
Første gang inviteres de pårørende med for at give dem indsigt i hjernerystelsen og deres vigtige rolle i implementeringen af mestringsstrategier. 

Temaer for undervisningsgangene er:
 
  • følger efter hjernerystelse – gener og restitution
  • essentielle daglige mentale aktiviteter, der optimerer hjernens funktion og skaber velvære
  • kropslige strategier og sammenhæng mellem mentale ressourcer og overordnet energiniveau
  • et overaktivt sanseapparat – stress, søvn og afslapning
  • synet – mere end at kunne se skarpt
  • lydfølsomhed, tinnitus og håndteringsstrategier
  • kommunikative udfordringer
  • lovgivning og muligheder ift. job og studie.

Værd at vide 

Denne ydelse kan søges selvstændigt eller som supplement til eksisterende behandlingsforløb i andet regi.

Som supplement til holdundervisningen kan der evt. være behov for et individuelt undervisningsforløb med fokus på den enkeltes kompensationsbehov. Redaktør