Vejledende/støttende samtaler ved neuropsykolog

Hvordan kan borger opnå en så hensigtsmæssig restitution som muligt ved at forstå symptomers sammenhæng med kroppens og hjernens energiniveau?​

Lovgr​​undlag

Lov om specialundervisning for voksne. 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgr​uppe

Borgere, der er ramt af hjernerystelse inden for de seneste 3 måneder samt borgere, som oplever svære følger efter hjernerystelse gennem længere tid.

Formå​l

At imødekomme og vejlede om de konkrete problemstillinger, der knytter sig til at være ramt af hjernerystelse. For borgere, der er ramt for nyligt, vil formålet være at støtte en så hensigtsmæssig restitution som muligt. Således kan risikoen for langvarige følger samt tab af arbejdstilknytning/studie reduceres. Oplysning om symptomers sammenhæng med kroppens og hjernens energiniveau vil forbedre borgerens muligheder for at håndtere de konkrete vanskeligheder.

Indh​​old

Der tages udgangspunkt i borgerens egne oplevelser, tanker, følelser og praktiske problemstillinger. Undervisningen kan bl.a. indeholde:

  • psykoedukation og generel information om følger efter hjernerystelse, herunder konkret vejledning om optimal restitution gennem hensigtsmæssig balance mellem aktivitet og hvile
  • psykologfaglig vejledning og støtte
  • støttende samtaler i forhold til tilbagevenden til arbejde

Afhængigt af deltagernes egne mål for undervisningen samt aktuelle problemstillingers karakter kan tilbuddet bestå i:

  • individuelle samtaler med neuropsykolog
  • pårørende- og familiesamtaler med neuropsykolog
  • ekstern konference med involverede parter (fx kommune, jobcenter, arbejdsplads, studiested mv.)

​Værd at vide

  • Denne ydelse kan søges selvstændigt eller som supplement til eksisterende behandlingsforløb i andet regi.

  • Ved ensartede problemstillinger kan der etableres gruppesamtaler med mulighed for at erfaringsudveksle med andre pårørende.


Søgeord: PCS, postcommotionelt syndromRedaktør