Hjælpemidler, afprøvning, opsætning/instruktion

Hvordan kan borger opnå øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse ved at blive kompenseret for sine kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder?​

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Målgruppe 

Borgere med markante kognitive og kommunikative vanskeligheder, som er langvarige eller kroniske følger efter hjernerystelse. 

Formål 

Indsatsen skal kompensere for de kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og bidrage til øget selvhjulpenhed og selvbestemmelse.

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og omfang tilbydes: 

  • afprøvning af relevante synshjælpemidler, fx skærmløsning, oplæsning eller lign.  
  • afprøvning af relevante hjælpemidler til at støtte hukommelse, struktur, tid, orientering mv. 
  • afprøvning af særlige telefoniløsninger 
  • afprøvning af betjeningsmuligheder - kontakter, specialtastaturer og alternative mus, herunder integration af hjælpemiddelbetjening med betjening af kørestol. 

Værd at vide 

Kommunikationscentret kan rådgive om og evt. bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Ved behov for instruktion i betjening og opsætning af hjælpemidler, indstilles der separat til dette i henhold til Lov om social service § 10 stk. 4 om instruktion i brug af hjælpemidler.
 


Søgeord: PCS, postcommotionelt syndromRedaktør