817

Hjælpemidler - opsætning, tilpasning og instruktion

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12. 
Hjælpemidler/forbrugsgoder afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113. 
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats. 

Målgruppe 

Borgere med markante kognitive og kommunikative vanskeligheder, som skyldes langvarige eller kroniske følger efter hjernerystelse, og som kan kompenseres med et hjælpemiddel. 

Formål 

Formålet er at kompensere for kognitive og/eller kommunikative vanskeligheder og/eller betjeningsvanskeligheder. Indsatsen skal bidrage til, at borgeren kan kommunikere og deltage aktivt i dagligdagen, øge selvhjulpenhed og selvbestemmelse samt bedre det generelle funktionsniveau. 

Indhold 

Efter en afdækning af vanskelighedernes karakter og afprøvning af hjælpemidler tilbydes efter behov: 

  • rådgivning om relevante strategier og systemer fx opbygning af dagsplaner 
  • opbygning af systemer for at støtte borgeren i brugen af hjælpemidlet 
  • afprøvning af hensigtsmæssig montering af hjælpemidlet på arbejdsbord m.v. 
  • opsætning og individuel tilpasning af hjælpemidlet 
  • instruktion til borger, pårørende og/eller andre primærpersoner i anvendelse af hjælpemidlet. 

Instruktion kan foregå i hjemmet eller på arbejdspladsen for at implementere brugen af hjælpemidlet.

Værd at vide 

Hjælpemidler er ikke inkluderet i ydelsespakken. 

Kommunikationscentret kan rådgive om og evt. bistå med anskaffelsen af hjælpemidlet. Hjælpemidlerne faktureres særskilt. 

Udgifter til montering samt integration med kørestol faktureres særskilt og uden for leverings- og serviceaftalen. 

Større hjælpemidler kan leveres i henhold til leverings- og serviceaftale. 

Der kan blive behov for at supplere med specialundervisning for at sikre, at borgeren får integreret brugen af hjælpemidlet i hverdagen. Søgeord: PCS, postcommotionelt syndromRedaktør