Forberedende samtaler i forbindelse med erhverv

Hvordan kan borger fremme sin arbejdsevne samt fastholde og/eller opkvalificere sig i forhold til erhverv?​

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.
Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.
Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Målgruppe 

Borgere, som har vanskeligt ved at fastholde eller opnå beskæftigelse på grund af langvarige følger efter hjernerystelse, post commotionelt syndrom. 

Formål 

At fremme borgerens arbejdsevne samt at fastholde og/eller opkvalificere i forhold til beskæftigelse. 

Specialiseret vejledning og rådgivning kan være med til at optimere restitution og arbejdsevne, øge borgerens indsigt og viden om symptomernes sammenhæng med kroppens energiniveau samt håndtere de arbejdsopgaver, der er nødvendige for ansættelse eller fastholdelse af beskæftigelse. 

Indhold 

Forløbet kan indeholde: 
 
 • deltagelse på møder med arbejdsplads/sagsbehandlere/rehabiliteringsmøder
 • vejledende og støttende samtaler hos neuropsykolog med henblik på arbejdsfastholdelse
 • rådgivning og vejledning om lydfølsomhed/tinnitus samt afprøvning af kompenserende hjælpemidler
 • viden om kompenserende strategier i forhold til overblik, hukommelse, koncentration samt struktur og planlægning i hverdagen og på arbejde
 • vejledning i kommunikative strategier, der kan anvendes i jobbet
 • rådgivning og vejledning i implementering og fastholdelse af indlærte strategier på arbejde
 • synstræning og vejledning ved neurooptometrist/synskonsulent
 • evt. afprøvning og implementering af relevante kompenserende hjælpemidler hos IKT-konsulent for at støtte arbejdsliv.
 
 Herudover kan ydelsen omfatte: 

 • testning, funktionsprøver, observationer
 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang
 • statusrapporter, der beskriver ressourcer, begrænsninger og skånehensyn til afklaring af job.  

Værd at vide

 • Forløbet tilpasses den enkeltes ressourcer og begrænsninger.

 • Alle forløb har en fagansvarlig tovholder.

 • IKT-konsulent, neuropsykolog, neurooptometrist, audiologopæd, hørekonsulent, fysioterapeut og/eller synskonsulent inddrages efter behov.
   
 • Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og videndeling med andre i samme situation.Søgeord: PCS, postcommotionelt syndrom


Redaktør