Beskæftigelsesrettet forløb - forberedende

Hvordan kan borgers almene aktivitetsniveau og funktionsevne fremmes med henblik på fremtidig beskæftigelse?​

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 

Målgruppe 

Borgere med langvarige følger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld, der har behov for forberedende indsats forud for indtræden på arbejdsmarkedet samt udvikling af aktivitetsniveau. 

Formål 

At fremme borgerens almene aktivitetsniveau og funktionsevne med henblik på fremtidig beskæftigelse.

Indhold 

Vejledning og understøttende indsats målrettet borgerens specifikke begrænsninger, som vurderes at vanskeliggøre opstart af beskæftigelse. 

Indsatsen skal være med til at optimere restitution og arbejdsevne, styrke borgerens funktionsniveau, øge indsigt og viden om symptomernes sammenhæng med kroppens energiniveau samt bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet. 

Forløbet kan indeholde: 

 • vejledende og støttende samtaler hos neuropsykolog med henblik på at identificere ressourcer og barrierer samt udvikle mestringsevne
 • rådgivning og vejledning om lydfølsomhed/tinnitus samt afprøvning af kompenserende hjælpemidler
 • viden om kompenserende strategier i forhold til overblik, hukommelse, koncentration samt struktur og planlægning 
 • vejledning i sproglige og kommunikative strategier
 • vejledning i nervesystemets funktion og redskaber til regulering af alarmberedskab
 • synstræning og vejledning ved neurooptometrist/synskonsulent
 • afprøvning og implementering af relevante kompenserende hjælpemidler hos IKT-konsulent for at støtte fremtidigt arbejdsliv
 • rådgivning og vejledning hos beskæftigelseskonsulent i forhold til muligheder for beskæftigelse samt vurdering af parathed
 • evalueringsrapport, der beskriver aktuelle ressourcer og begrænsninger samt status på jobparathed og muligheder på baggrund af borgerens specifikke vanskeligheder.  

 Herudover kan ydelsen omfatte: 

 • testning, funktionsprøver, observationer
 • fysioterapeutisk vurdering, rådgivning, vejledning og samtaler i begrænset omfang

Værd at vide

Forløbet tilpasses den enkeltes ressourcer og begrænsninger.

IKT-konsulent, neuropsykolog, neurooptometrist, audiologopæd, hørekonsulent, fysioterapeut og/eller synskonsulent, beskæftigelseskonsulent inddrages efter behov. 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og videndeling med andre i samme situation.

 

Redaktør