841

Beskæftigelsesrettet forløb – fastholdelse

Lovgrundlag 

Specialrådgivning - lov om social service § 12.

Hjælpemidler/forbrugsgoder, afprøvning og instruktion - Lov om social service § 10 stk. 4 og §§ 112 og 113.

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.

Lov om sygedagpenge 

Målgruppe 

Borgere, som har vanskeligt ved at fastholde deres eksisterende beskæftigelse på grund af langvarige følger efter hjernerystelse og/eller piskesmæld

Formål 

At fremme borgerens arbejdsevne samt at fastholde borgeren i dennes allerede etablerede beskæftigelse. 

Indhold 

På baggrund af specialiseret viden om hjernerystelse og piskesmæld ydes vejledning og rådgivning, der er med til at optimere restitution og arbejdsevne, give indsigt i symptomernes sammenhæng med kroppens energiniveau og give redskaber til at håndtere de arbejdsopgaver, der er nødvendige for fastholdelse af beskæftigelse.

Forløbet vil typisk indeholde: 

  • samarbejde med arbejdsgiver og sagsbehandler samt deltagelse på møder, fx statusmøder eller rehabiliteringsmøder
  • vejledende og støttende samtaler med henblik på arbejdsfastholdelse
  • vejledning ift. optrapning i arbejdstid og opgavekompleksitet
  • strategier til struktur og planlægning af arbejdsopgaver
  • vejledning ift. planlægning af arbejdsdag og hensigtsmæssige pauser
  • vejledning omkring skånehensyn
  • vejledning i kognitive strategier, der kan anvendes i jobbet
  • rådgivning og vejledning i implementering og fastholdelse af indlærte strategier
  • afsluttende rapport, der beskriver ressourcer, begrænsninger og skånehensyn i forhold til aktuelle job.  

Værd at vide

Forløbet tilpasses den enkeltes ressourcer og begrænsninger.

Forløbet vil som oftest blive tilrettelagt med baggrund i en bred tværfaglig viden om borger fx fra IKT-konsulent, neuropsykolog, neurooptometrist, audiologopæd, hørekonsulent, fysioterapeut og/eller synskonsulent. 

Ved ensartede problemstillinger kan der etableres små hold, der kan være med til at fremme den enkeltes udbytte gennem sparring og videndeling med andre i samme situation. Fokus for holdet vil være deltagernes oplevede vanskeligheder.

 

 

Redaktør