Forløb inkl. udredning

Hvordan opnår borger indsigt i ressourcer og begrænsninger samt motivation og behov for derved at kunne mestre hverdagen mest hensigtsmæssigt?

I denne ydelse er der fokus på timing og faglig koordinering af den specialiserede indsats. Ydelsen kan eksempelvis anvendes, når borger har behov for hurtigt at blive kompenseret for følgerne efter hjernerystelse og/eller whip​​lash.

Lovgrundlag

Lov om specialundervisning for voksne

Lov om aktiv beskæftigelse

Lov om social service 

Målgruppe 

Borgere med kommunikative, kognitive, syns- og/eller høremæssige vanskeligheder som følge af hjernerystelse eller whiplash.

Der kan være tale om kognitive kommunikationsforstyrrelser som fx ordmobiliseringsproblemer, kognitive vanskeligheder med opmærksomhed, koncentration, opgaveløsning, planlægning og/eller sygdomsindsigt. 

Af synsmæssige gener kan der forekomme samsynsproblematik og/eller lysfølsomhed.

​Af høremæssige gener kan der forekomme lydfølsomhed og/eller tinnitus. 

Formål 

Formålet med​​ ydelsen er: 

  • at udrede borgers funktionsnedsættelse (ressourcer og begrænsninger) 
  • at finde frem til borgers motivation og behov
  • at mindske borgers oplevelse af begrænsninger 

Indhold 

Ydelsen bliver organisere​​t som et samlet, multidisciplinært og helhedsorienteret forløb, hvor timing og faglig koordination af den specialiserede indsats er afgørende.

Ydelsen kan indeh​olde:

  • udredende ICF-interview og definering af målsætning i samarbejde med borger og evt. pårørende
  • afprøvning/undervisning/rådgivning i kompenserende strategier og tilgange
  • afprøvning/undervisning af kommunikative/kognitive hjælpemidler 
  • samarbejde med sagsbehandler og hjerneskadekoordinator
  • deltagelse i tværfaglige målsætningsmøder eller koordinerende møder i kommunalt regi 

Værd at vide 

Forløbet varetages af et tværfaglige team, som består at logopæder, neuropsykologer, neurooptometrister, IKT-konsulenter, hørekonsulenter og jobkonsulent.

Ydelsen kan i nogle tilfælde afsluttes efter dette samlede forløb, mens der i andre tilfælde vil blive peget på yderligere målrettet indsats. 

Timetallet dækker det samlede forbrug af timer, der bruges på ydelsen: administration, forberedelse, evt. køretid, direkte tid sammen med borger/pårørende/personale, dokumentation, koordination og samarbejde med kommunen.​

Forløbet sættes kun i gang efter aftale med de kommunale myndigheder.Redaktør