​​

Bevidsthed om nervesystem og krop, holdundervisning

Hvordan opnår borger strategier til at håndtere sine symptomer samt regulere sit alarmberedskab?

​Målg​​​ruppe 

Borgere, som efter hjernerystelse, oplever kropslige udfordringer såsom forstyrrelser i det autonome nervesystem, muskelsp​​ændinger og smerter.

​Form​​ål

At opnå viden om kro​ppens reaktioner efter en hjernerystelse og at kunne anvende strategier rettet mod håndtering af symptomer samt regulering af alarmberedskab.​​​​

Indho​​ld

Holdundervisning, som varetages af en logopæd og en fysioterapeut. Holdet mødes tre gange à ​1,5 times varighed med ca. en uges mellemrum.

I undervisningen gennemgås følgende emner: 

  • Kroppens reaktioner efter en hjernerystelse
  • Alarmberedskab og det autonome nervesystem
  • Regulering af kropslige reaktioner
  • Afspændingsøvelser
  • Åndedrætsøvelser
  • Holdningskorrektion
  • Skånsom bevægelsestræning

​​


Redaktør