​​​​​​​

Synsforløb, forskning

Hvordan fremmes borgers evne til at bruge synet uden at få hovedpine, sløret syn, koncentrationsbesvær eller træthed?​

Lovgrundlag 

Lov om social service § 86

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Målgruppe 

Borgere med synsproblemer som senfølge efter hjernerystelse, herunder konvergensinsufficiens (nedsat evne til at dreje øjnene indad). Symptomerne omfatter hovedpine, sløret syn, træthed og koncentrationsbesvær, som typisk viser sig ved aktiviteter som læsning og skærmarbejde. 

Det kan være næsten umuligt at komme tilbage til hverdagen efter hjernerystelsen, hvis man hv​erken kan bruge mobiltelefon, computer eller læse uden at ​få symptomer. 

Formål 

At fremme borgerens evne til at bruge synet uden at få hovedpine, sløret syn, koncentrationsbesvær og træthed. 

Indhold 

Borger følges af Kommunikationscentrets neurooptometrister i et forløb, der består af: 

  • interview og test af samsyn
  • ​individuel undervisning ved neurooptometrist hver tredje uge, herunder kontrol og instruktion i nye øvelser
  • hjemmeøvelser, der udføres 15 minutter om dagen
  • test af samsyn lige efter indsatsen
  • retestning efter 36 uger for at undersøge om udbyttet af forløbet fastholdes

Værd at vide

Ved bevilling af 849 indgår borger i et forskningsprojekt, som er godkendt af videnskabsetisk komité og opfylder gængse krav til forskning ift. antal borgere og kontrolgruppe mm. Formålet er at medvirke til at skabe evidens på området. Der skal 100 borgere igennem projektet for afklare netop dette. 


 

 


Redaktør