​​

Kort søvnkursus for alle med søvnvanskeligheder

Hvordan kan borger anvende basale værktøjer til ændre uhensigtsmæssige rutiner og derved bedre søvnen?​

Lovgrundlag​​

Lov om specialundervisning for voksne​

Specialrådgivning - lov om social service § 12 og § 102

Lov om aktiv beskæftigelsesinds​​​​​ats

Målgru​​ppe 

Borgere med søvnproblemer uanset årsag. 

Form​​​ål 

Formålet er at opnå grundlæggende​ viden om søvn og søvnproblemer samt at få basale værktøjer til ændre uhensigtsmæssige rutiner og derved bedre søvnen.

Ind​hold

Kurset varer halvanden time og kommer omkring følgende: 

  • grundlæggende viden om søvn
  • hvilke uhensigtsmæssige vaner og mønstre kan forstyrre søvnen?
  • konkrete værktøjer og råd, som deltagerne kan arbejde videre med

Efter det korte søvnkursus vil mange være i stand til at ændre uhensigtsmæssige søvnmønstre ud fra den viden, der er givet på dagen. Hvis det viser sig, at der er brug for yderligere rådgivning, tilbyder vi  et opfølgende søvnkursus​, hvor der også er mulighed for individuel rådgivning. ​

Værd at​ vide

Undervisningen varetages af uddannede søvnvejledere, som desuden er erfarne hørekonsulenter, tilknyttet Kommunikationscentrets høre- og hjernerystelsesteam.

Der er ikke mulighed for individuel rådgivning på dette kursus, som er uden deltagerloft. 


 Redaktør