​​​

Opfølgende søvnforløb på lille hold med mulighed for individuel rådgivning

Hvordan brydes indgroede dårlige søvnvaner, så der kan etableres et nyt og mere hensigtsmæssigt søvnmønster?​

​​​Lovgrundlag​​

Lov om specialundervisning for voksne

Specialrådgivning - lov om social service § 12 og § 102

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Målgrupp​e 

Borgere med svære søvnproblemer, som har deltaget på vores korte søvnkursus​, men har behov for yderligere vejledning og individuel rådgivning. 

Fo​​rmål 

Formålet er at bryde indgroede dårlige søvnvaner og etablere et nyt og mere hensigtsmæssigt søvnmønster. 

Indh​old

Søvnforløbet består af to holdsessioner à to timer på hold med max 6 deltagere.  

​​​​​​​​​​Første session:

  • Opfølgning og erfaringsudveksling på baggrund af det korte søvnkursus
  • Da stress er en væsentlig faktor ved søvnforstyrrelser, taler vi om, hvordan man kan arbejde på at dæmpe stress i forbindelse med søvn. 
  • Introduktion til søvndagbog: Metode til at få skemalagt sine rutiner med henblik på at identificere de mønstre, der påvirker søvnen negativt/positivt.

Anden session: 

  • Gennemgang af søvndagbog: Erfaringsudveksling og videre fokus. Hvilke områder, der vil blive uddybet, afhænger af hvilke udfordringer, der fylder på holdet.
  • Søvnrestriktion og stimuluskontrol: Hvis det ikke er nok at ændre på de daglige rutiner, kan der være behov for at fokusere mere på søvneffektiviteten. Der vil blive informeret om, hvordan det gøres. 
  • Evaluering og videre plan: Hvor langt er deltageren kommet, og hvad skal der arbejdes videre med på egen hånd?

Efter søvnforløbet vil deltagerne have opnået en dybere indsigt i de rutiner og mønstre, som hhv. fremmer og hæmmer deres søvn. Ved massive søvnproblemer kan der være brug for individuel vejledning i søvnrestriktion, hvilket ikke kan rummes på dette hold.

Værd​​ at vide

Undervisningen bliver varetaget af uddannede søvnvejledere, som desuden er erfarne hørekonsulenter og tilknyttet Kommunikationscentrets høre- og hjernerystelsesteam.

Det udvidede hold har af max 6 deltagere, så der er tid til at rådgive om individuelle søvnproblemer.

For at kunne deltage i det opfølgende søvnkursus er det en forudsætning at man har tilegnet sig den basale viden på det grundlæggende søvnkursus, som der bygges oven på.







Redaktør